Vacature bestuur Bpf Beton

Per 1 september aanstaande ontstaat er door de wijziging van het bestuursmodel een vacature in het bestuur. Deze bestuurder heeft zitting namens de gepensioneerden. De bestuurder die nu deze positie inneemt, krijgt een andere positie. Kandidaten kunnen zich voor een bestuursfunctie aanmelden. Onderstaande beschrijving en de procedure gelden voor een nieuwe kandidaat.

Het bestuur van Bpf Beton zoekt een bestuurder die namens pensioengerechtigden een zetel in het bestuur kan invullen met de volgende aandachtsgebieden:

 • ‘communicatie, juridische zaken’ én
 • ‘integraal risicomanagement’.

Om lid van het bestuur te worden als vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden dient de kandidaat:

 • pensioengerechtigde van Bpf Beton te zijn, of
 • voldoende affiniteit te hebben met de Betonproductenindustrie, én
 • te voldoen aan het opgestelde functieprofiel.

Profiel kandidaat

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij beschikt over onder andere:

 • affiniteit met de relevante sociale partners;
 • een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren;
 • kennis en ervaring die bijdraagt aan een evenwichtige samenstelling van het bestuur en die zorgt voor een adequate werking van het bestuur;
 • een relevant netwerk in het werkgebied (de pensioenmarkt) en marktsegment (de sector) waarin Bpf Beton zich begeeft;
 • affiniteit met de doelstelling en strategie van Bpf beton en bereidheid om zich tot het uiterste in te spannen voor de belangen van Bpf Beton.

Daarnaast moet een bestuurder voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn om zijn taak binnen het bestuur naar behoren te vervullen. Het voltijdequivalent voor de functie van bestuurder is 0,2. Dat staat gelijk aan gemiddeld een dag in de week.

De volledige functieomschrijving en andere informatie treft u in de volgende bijlagen:

 1. Beschrijving van het fonds en de benoemingsprocedure;
 2. Vacature bestuurder aandachtsgebied communicatie, juridische zaken en risicomanagement
 3. Competenties

Stuur uw CV en sollicitatiebrief uiterlijk 28 augustus 2020

Bent u geïnteresseerd in één van de functies en herkent u zich in de functieomschrijving? Stuur onderstaande gegevens en documenten uiterlijk 28 augustus 2020 in waaronder:

 • uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
 • een motivatiebrief en CV met daarin uw (werk)ervaring en nevenfuncties. Hieruit moet blijken dat u aan de voorwaarden uit het functieprofiel voldoet;
 • een opgave van drie referenties.

U kunt uw reactie sturen naar e-mailadres: verkiezingen@betonpensioen.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met een van de bestuursadviseurs, de heer Janssen (tel: 06-1252 0963) of mevrouw Engelbregt (tel: 06-1290 0479).