Uw pensioenregeling verandert per 2015

Op 1 januari 2015 wijzigt de pensioenregeling. De pensioenleeftijd wordt 67 jaar. Het opbouwpercentage gaat omlaag naar 1,875% per jaar. De premie gaat iets omlaag naar 25,8%. De aanpassingen gelden voor iedereen die in 1950 of later geboren is.

U bouwt pensioen op tot u 67 jaar wordt

Vanaf 2015 is de pensioenleeftijd 67 jaar. Dit was eerst 65 jaar. Deze wijziging betekent niet automatisch dat u tot 67 jaar moet doorwerken. U mag zelf uw pensioendatum kiezen tussen uw 55ste en uw 70ste. Als u eerder met pensioen gaat, krijgt u een lagere uitkering. Als u later met pensioen gaat, wordt uw pensioen hoger.

U kunt uw pensioen laten ingaan op uw AOW-leeftijd

Vraagt u uw pensioen dan een half jaar van tevoren aan. Wij keren het pensioen uit vanaf de eerste dag van de maand waarin u AOW ontvangt. Wij verwachten dat veel mensen op de AOW-leeftijd hun pensioen in willen laten gaan. U kunt uw pensioen natuurlijk ook op 67-jarige leeftijd laten ingaan. Dan krijgt u het aanvraagformulier een halfjaar van tevoren automatisch toegestuurd.

U bouwt minder pensioen op

Het opbouwpercentage gaat van 2% naar 1,875% per jaar. Dat komt door maatregelen van de overheid. De AOW en de aanvullende pensioenen moeten betaalbaar blijven. Daarom is vanaf 2015 de pensioenopbouw beperkt tot maximaal 1,875% per jaar. U bouwt ieder jaar een bepaald percentage pensioen op. Dat gaat over een deel van uw salaris. Dat percentage heet het opbouwpercentage.

Berekenen van uw pensioen dat in 2015 of later ingaat

Bent u benieuwd wat uw eigen situatie zal zijn wanneer u met pensioen gaat in 2015 of later? We kunnen op dit moment nog geen goede berekeningen maken van uw situatie. Nog niet alle details zijn al bekend. Wij adviseren u te wachten tot het eerste kwartaal 2015, want dan kunnen wij u een beter beeld geven van uw situatie.

Meer informatie

In de Pensioenflits van december 2014 is informatie over de regeling per 1 januari 2015 opgenomen. Op moment van het verzenden van deze Pensioenflits was nog niet alles bekend, omdat de overheid hier nog over moest beslissen. In het eerste kwartaal 2015 brengen we u op de hoogte over alle wijzigingen via de website en de volgende Pensioenflits.