Uw eerste pensioen van 2018

Deze week ontvangt u de eerste uitbetaling van uw pensioen in 2018. Het nettobedrag kan afwijken van wat u in 2017 kreeg. Het verschil hangt af van uw leeftijd en van de hoogte van uw pensioen. Ook hebben de nieuwe belastingregels invloed. Een specificatie met de inhoudingen vindt u eind januari in de bus. Hieronder geven we vast wat uitleg.

Is uw pensioenuitkering netto veranderd?

Dit komt doordat de loonheffing hoger is dan in 2017. Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting. Deze houden we in op uw pensioen. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet is verhoogd van 5,40% (2017) naar 5,65%. (2018). U betaalt maximaal € 257,14 per maand. Over uw bruto jaarpensioen boven € 54.614 betaalt u geen bijdrage.

Ga voor meer informatie naar de Belastingdienst

Informatie over de veranderingen in de loonheffingen staat in een nieuwsbrief van de Belastingdienst van december 2017

Verder hebben we een antwoord op veelgestelde vragen.