U krijgt binnenkort uw jaaropgave

In januari 2018 krijgt u een jaaropgave van ons. Hierin staat precies hoeveel pensioen u in 2017 heeft ontvangen. En welke bedragen we hebben ingehouden. U heeft deze jaaropgave nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Gegevens op de jaaropgave

Op uw jaaropgave staan verschillende begrippen. Zo vindt u bij ‘Loon loonbelasting / volksverzekeringen het brutobedrag dat u in 2017 ontving. Over dit bedrag betaalt u belasting en premie voor de Zorgverzekeringswet. Ook leest u wat er af gaat aan belasting en premies. Dit noemen we de loonheffing. Verder ziet u uw bijdrage aan de Zorgverzekeringswet.

Nodig voor uw belastingaangifte

De gegevens op de jaaropgave sturen wij ook naar de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt ervoor dat deze gegevens in uw vooringevulde aangifte staan. U heeft uw jaaropgave dus alleen nodig om te controleren of alles klopt.

Verschil met Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

U ontvangt een jaaropgave èn een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons. Een jaaropgave laat zien wat u over het afgelopen jaar aan uitkering ontving. Op het UPO staat uw opgebouwde pensioen.

Een kopie maken

Vraagt een instantie om een jaaropgave, stuur dan een kopie ervan op en bewaar het origineel. We sturen uw jaaropgave namelijk maar één keer op.

Heeft u nog vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen. Op veel vragen is al een antwoord. Staat uw vraag er niet bij, geef dan uw vraag of opmerking door via het contactformulier. Bellen kan ook. U bereikt ons op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur via telefoonnummer 088 919 38 10. 

We helpen u graag!