Tijdige pensioenaangifte doen we samen!

24-9-2018

U doet periodiek pensioenaangifte. Daarbij levert u de loon- en dienstverbandgegevens van uw werknemers aan. Hiervoor geldt een aanlevertermijn. Zo’n 90% van alle werkgevers doet de pensioenaangifte op tijd. Het gaat dus meestal goed. Toch proberen we om het nog beter te doen, in het belang van onze deelnemers. Daarom sturen we vanaf nu strakker op tijdige aanlevering.

Op tijd aanleveren is van groot belang voor u en uw werknemers

Niet alleen omdat de facturatie dan up-to-date is (dus zijn er minder correcties nodig) en we dat met elkaar hebben afgesproken in de uitvoeringsreglement. Maar belangrijker nog omdat:

  • uw werknemers verzekerd zijn van een juist pensioen;
  • wij binnen de geldende wettelijke termijn start- en stopbrieven kunnen versturen naar uw werknemers en eventuele waardeoverdrachten kunnen afhandelen;
  • de meest actuele informatie snel beschikbaar is voor uw werknemers in het Nationaal Pensioenregister en de pensioenplanner op onze website.

De aanlevertermijn zelf verandert niet

Dat is goed om nog even te benadrukken. Dus de aangifte over augustus moet 1 oktober bij ons binnen zijn.

Wij gaan u eerder en vaker attent maken op tijdige aanlevering

Natuurlijk begrijpen wij dat u uw eigen planning heeft voor de loonaangifte en de pensioenaangifte.  Toch vragen wij werkgevers te bekijken of de pensioenaangifte zo vroeg mogelijk in te plannen is. Hoe eerder u met de aangifte begint, hoe beter.  Om u daarbij te helpen sturen wij u geheugensteuntjes en – als dat nodig is – rappels. Dat doen we op de volgende momenten:

1e van de maand
Op de 1e van de maand krijgt u een e-mail om liefst vóór de 15e pensioenaangifte te doen over het zojuist geëindigde tijdvak. Bijvoorbeeld: op 1 september krijgt u de oproep om vóór 15 september aangifte te doen over augustus. 

10e van de maand
Heeft u nog geen aangifte gedaan op de 10e van de maand? Dan krijgt u een herhaalverzoek per e-mail. Bijvoorbeeld: op 10 september krijgt u het herhaalverzoek om aangifte te doen over augustus. 

Eind van de maand
Heeft u tegen de laatste week van de maand nog geen aangifte gedaan? Dan bellen wij u om te vragen hoe dat komt. En bekijken we of we u kunnen helpen. Bijvoorbeeld: wij bellen u op 26 september over de aangifte over augustus. Dit is een extra en persoonlijk contactmoment om u te begeleiden naar een snelle aangifte. 

1e dag ná de aanlevertermijn
Is de maand waarin u aangifte moet doen voorbij en heeft u nog geen aangifte gedaan? Dan krijgt u een rappelbrief per post.  U bent dan te laat met de aangifte. Zowel voor u en uw werknemers als voor ons fonds is een tijdige en juiste pensioenaangifte van groot belang. 

Handhaving

Te late aanlevering heeft gevolgen

Ontvangen wij na dit rappel nog steeds geen aangifte en heeft u ook over andere tijdvakken geen pensioenaangifte gedaan? Dan kunnen wij  aanvullende maatregelen nemen zoals het aanspannen van een kort geding. Natuurlijk willen we het niet zover laten komen. Daarom herinneren we u vroegtijdig. En helpen we u zo goed mogelijk bij eventuele problemen. 

Neem gerust contact op als u nog vragen heeft

U bereikt ons maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 op 088 919 38 11. Of stuur een e-mail naar info@betonpensioen.nl. Wij helpen u graag!

Samen zorgen we voor een up-to-date pensioen voor uw werknemers!