Intentie Pensioenfonds Beton: Centric wordt nieuwe pensioenuitvoerder

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie spreekt de intentie uit Centric te kiezen als nieuwe pensioenuitvoerder. De pensioenadministratie zal naar verwachting per 1 januari 2018 worden ondergebracht bij de ICT- en administratief dienstverlener uit Gouda.

In november 2016 maakte Syntrus Achmea bekend dat het de dienstverlening aan bedrijfstakpensioenfondsen (bpf-en) beëindigt. Hierdoor moest ook Pensioenfonds Betonproductenindustrie op zoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Om die te vinden startte het fonds een selectietraject, waarin aanbiedingen van meerdere partijen zorgvuldig zijn beoordeeld en vergeleken.

Het bestuur van Bpf Betonproductenindustrie heeft na ampele overwegingen de intentie uitgesproken in het collectief scenario mee te willen gaan van Syntrus Achmea Pensioenen naar Centric.

De volgende stap is op korte termijn het gesprek aangaan over de contractvoorwaarden. Eerst als deze contractvoorwaarden naar tevredenheid zijn afgesproken en vastgelegd, is er sprake van een nieuwe uitbestedingsovereenkomst.

Voor verdere informatie:

De heer Govert van der Peijl
Voorzitter bestuur van Bpf Betonproductenindustrie
0653670373