Pensioenflits december 2017 op de mat

Onlangs ontvingen deelnemers en gepensioneerden onze nieuwsbrief. Hierin leest u het laatste nieuws over uw pensioen en ons pensioenfonds.

In deze nieuwsbrief onder andere...

  • Pensioenrichtleeftijd omhoog naar 68 jaar
  • Keuzemogelijkheden rondom met pensioen gaan
  • Geen verhoging pensioenuitkering of opgebouwd pensioen in 2018