Onjuiste beleidsdekkingsgraad in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

In juni 2021 ontving u van ons uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In de tekst onder: "Wilt u meer weten over de financiele gezondheid van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie?" staat de beleidsdekkingsgraad voor eind 2020, te weten 105,2%. Dit is onjuist.

De beleidsdekkingsgraad is eind 2020: 98,3%. De in het UPO genoemde 105,2% is de actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is een berekening van onze financiële situatie per maand. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde over een jaar (12 maanden).

Het verwisselen van deze 2 percentages heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Wilt u de financiële situatie van Pensioenfonds Beton volgen? Elke maand staan beide dekkingsgraden op betonpensioen.nl bij: ‘Onze financiële positie’.