Kwaliteit dienstverlening onder de aandacht

BPF Beton ziet verbetering in kwaliteit dienstverlening maar houdt deze nog wel nauwlettend in de gaten.

De afgelopen jaren is er behoorlijk veel veranderd in de pensioenwereld. De veranderende wetgeving, de stijging van pensioenleeftijd, strengere spelregels in het nieuwe Financieel Toetsingskader en de financiële positie van het fonds. Dit zorgt voor extra werk voor alle betrokkenen.

In 2015 kregen wij regelmatig negatieve berichten van deelnemers en werkgevers. Veelgehoorde klacht was dat het pensioenfonds te laat op vragen en problemen reageert.

Bestuur BPF Beton heeft hierover aan de bel getrokken bij de uitvoerder van onze pensioenadministratie, Syntrus Achmea Pensioenbeheer.

Er zijn goede afspraken gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening. Wekelijks wordt het bestuur van BPF Beton hierover geïnformeerd. Het aantal openstaande vragen is de afgelopen maanden fors afgenomen. Hier is hard aan gewerkt door Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Wij horen gelukkig weer positievere geluiden. Het bestuur van BPF Beton blijft de kwaliteit goed in de gaten houden.

Onlangs verscheen in De Telegraaf negatieve berichtgeving over pensioenfondsen die bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer vertrekken vanwege administratieve problemen. Ook BPF Beton ondervindt problemen, maar ziet inmiddels duidelijke verbetering. Wij hebben er vertrouwen in dat de stijgende lijn wordt voortgezet.

Wij hopen dat iedereen goed geholpen wordt en duidelijke antwoorden krijgt. Mocht u hierin problemen ondervinden, dan komt het bestuur graag met u in contact. Stuur ons een e-mail. Vermeld bij onderwerp: t.a.v. het bestuur BPF Beton. Wij gaan graag met u in gesprek.