Jaarverslag 2017

2-8-2018

In het jaarverslag 2017 leest u over de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar en over de financiële positie van ons pensioenfonds. We maakten een verkorte versie van het jaarverslag, waarin we de belangrijkste punten kort en bondig voor u samenvatten. Zo gaan we in op de dekkingsgraad, die aangeeft hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Ook zetten we de kerncijfers op een rij.

Lees de verkorte versie van het jaarverslag 2017