Instemming OR nodig bij wijziging pensioenregeling

Het instemmingsrecht van ondernemingsraden wordt uitgebreid. In het vervolg heeft een werkgever voor iedere (inhoudelijke) wijziging van de pensioenregeling instemming van de OR nodig. Dit geldt ook voor werkgevers die zich vrijwillig aansluiten of hun excedentregeling onderbrengen bij het bedrijfstakpensioenfonds. De wetswijziging is op 1 oktober 2016 ingegaan.

Vrijwillige aansluiting

De wetswijziging kan gevolgen hebben voor een besluit van de werkgever over vrijwillige aansluiting of een excedentregeling. Het pensioenfonds biedt werkgevers die niet onder de verplichtstelling vallen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om zich vrijwillig aan te sluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds. En om voor werknemers met een hoger loon dan het maximum pensioengevend loon in de verplichte basisregeling aanvullende pensioenaanspraken op te bouwen. Dat is een besluit tot onderbrenging van de pensioenregeling. De OR krijgt daarvoor instemmingsrecht.

In dit artikel leest u meer over het uitgebreide instemmingsrecht van de OR.