Het pensioenreglement is op 1 januari aangepast

Het gaat om de volgende artikelen en onderwerpen:

  • Artikel 28 en 29 over hoe het pensioenfonds omgaat met uw persoonsgegevens en over de plichten van het pensioenfonds en de rechten van de (oud-)deelnemers en andere belanghebbenden in het kader van de AVG (de Europese privacywet)
  • Artikel 2, 17, 18 en 26 over de Wet waardeoverdracht kleine pensioenen
    - Hele kleine pensioenen van € 2 of lager vervallen
    - Automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen
    - Afkoop van kleine pensioenen kan alleen nog als u nergens anders pensioen opbouwt en op zijn vroegst vijf jaar nadat u uit dienst ging.
  • Artikel 5, 27 en bijlage 1 over de cijfers waarmee het pensioen en de pensioenpremie in 2019 berekend worden
  • Artikel 32 over het informeren van pensioengerechtigden bij verlaging van pensioen 3 maanden voordat de pensioenen omlaag gaan.

Lees hier de meest recente versie van het pensioenreglement.