Het pensioenreglement en uitvoeringsreglement zijn aangepast

In het pensioenreglement gaat het om de volgende artikelen en onderwerpen:

 • De cijfers waarmee de pensioenopbouw en de pensioenpremie worden berekend zijn aangepast voor 2020. Per 1 januari 2020 zijn de premie en de pensioengrondslag gewijzigd. Ook zijn de factoren gewijzigd waarmee je je keuzes voor je pensioen kunt berekenen (vervroeging, uitstel, omruil en afkoop). 
 • Hier (premiegegevens 2020 via downloads) vind je een overzicht van de nieuwe percentages en bedragen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de artikelen 5 en 27 in het pensioenreglement en in bijlage 1. 
 • Ben je oproepkracht met een 0-urencontract? Dan kijken we voor je parttimepercentage naar het aantal uren dat je werkelijk hebt gewerkt. Dit bepalen we na afloop van iedere maand. Dit is in artikel 5 aangepast.
 • In artikel 15.3, 16.4, 17.3 en in de definities ‘pensioenaanspraak’ en ‘UPO’ is opgenomen dat gewezen deelnemers ieder jaar een UPO ontvangen in plaats van iedere 5 jaar.
 • De aanpassing van artikel 16 maakt duidelijk dat uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen of uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen geen invloed heeft op het wezenpensioen.
 • Na arbeidsongeschiktheid kan de opbouw van je pensioen premievrij worden voortgezet. Maar deze premievrije opbouw wordt niet meer dan voor je arbeidsongeschikt werd. Dit is aangepast in de artikelen 21.9 en 22.3.
 • Vanaf 2002 worden bestaande kleine pensioenen (als je voor 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan) naar je nieuwe pensioenuitvoerder overgedragen. Dit is aangepast in artikel 26.2.  
 • Je deelname start op de dag dat je in dienst komt bij je werkgever. Ben je op dat moment jonger dan 21 jaar? Dan start je deelname op de eerste dag van de maand waarin je 21 jaar wordt. Je moet dan natuurlijk nog wel bij je werkgever in dienst zijn. Dit is verduidelijkt in artikel 1.2.
 • Ben je gepensioneerde? Je vindt je pensioenbedragen ook op mijnpensioenoverzicht.nl met behulp van je persoonlijke DigiD. Dit is verwerkt in artikel 7.2.

In het uitvoeringsreglement gaat het om de volgende artikelen en onderwerpen:

 • De betalingstermijn voor de betaling van de pensioenpremie door werkgevers is 14 dagen. Dit is in artikel 7 opgenomen.
 • De wijze waarop werkgevers gegevens moeten aanleveren aan het pensioenfonds wijzigt. Vanaf 1 januari 2020 gebeurt dat via de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Dit is in artikel 13 opgenomen.
 • De premie 2020 is vastgesteld. Dit is in artikel 5 verwerkt.

Ga naar de Downloads/Statuten en reglementen voor de meest recente versie van het pensioenreglement.