Financiële situatie broos

Maandelijks publiceren wij de beleidsdekkingsgraad op de website en houden wij u op de hoogte van de financiële situatie van ons fonds. Graag informeren wij u over de stand van zaken bij Bpf Beton.

Het bestuur hoeft de pensioenen in 2017 niet te verlagen

Het verlagen van de pensioenen is de allerlaatste maatregel die het bestuur zou willen nemen. Het bestuur is wel bezorgd over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad en houdt de ontwikkelingen nadrukkelijk in de gaten. Onder andere door middel van:

  • de maandelijkse berekening van de beleidsdekkingsgraad
  • de jaarlijkse evaluatie van het herstelplan en het crisisplan
  • de jaarlijkse haalbaarheidstoets