De statuten van het fonds zijn veranderd

Het was nodig om de statuten van het fonds aan te passen.

In de statuten van een pensioenfonds staat bijvoorbeeld informatie over het doel van het fonds, het bestuursmodel en het interne toezicht. Zo gebruiken we sinds kort de term ‘bestuursverslag’ in plaats van ‘jaarverslag’ in onze communicatie naar De Nederlandsche Bank. Ook sturen we deelnemers niet meer de statuten en de pensioenreglementen op, maar zetten we deze documenten op de website van het fonds.

De nieuwe statuten liggen vast bij de notaris

Bedrijfspensioenfonds voor de Betonproductenindustrie is een stichting. Stichtingen moeten hun doelen en belangrijkste regels beschrijven in statuten. En deze laten vastleggen bij een notaris. Dat deden we op 29 januari 2018. Bekijk de aangepaste statuten