De pensioenleeftijd gaat omhoog naar 68 jaar

Op 1 januari 2018 verandert de pensioenleeftijd. De pensioenleeftijd wordt 68 jaar. De aanpassingen gelden voor iedereen die in 1950 of later geboren is.

U bouwt pensioen op tot u 68 jaar wordt

Vanaf 2018 is de pensioenleeftijd 68 jaar. Dit jaar is die nog 67 jaar. Deze wijziging betekent niet automatisch dat u tot 68 jaar moet doorwerken. U mag zelf uw pensioendatum kiezen tussen uw 60e en uw 70e. Gaat u vóór uw 68e met pensioen? Dan krijgt u een lagere uitkering. Gaat u later met pensioen? Dan wordt uw pensioen hoger.

U kunt uw pensioen laten ingaan op uw AOW-leeftijd

Wij merken dat veel mensen met pensioen willen als ze ook voor het eerst AOW krijgen. Daarom krijgt u een half jaar vóór uw AOW-leeftijd van ons een aanvraagformulier. U kunt uw pensioen ook eerder of later laten ingaan. U krijgt een half jaar voordat u 68 jaar wordt opnieuw een aanvraagformulier.

Meer informatie over de regeling per 1 januari 2018

U leest hierover meer bij Pensioenleeftijd 68 jaar. En ook in de Pensioenflits die u in juli 2017 ontvangt.