De dekkingsgraad daalt – hoe komt dat?

Hoe staat ons pensioenfonds er financieel voor? Dat leest u elke maand in het nieuwsbericht. De afgelopen maanden is de dekkingsgraad van ons pensioenfonds gedaald met een stevige daling in juli. Hoe komt dat?

De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële situatie

Deze geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds voldoende vermogen heeft om de pensioenen - ook in de toekomst - te kunnen uitbetalen.

Verschillende factoren beïnvloeden de dekkingsgraad

Denk bijvoorbeeld aan de rentestand, de rekenrente, het rendement op beleggingen, de premie en de levensverwachting van de deelnemers. De afgelopen maanden hebben de rentestand, strengere regels van DNB en het rendement op de beleggingen gezorgd voor een daling van de dekkingsgraad.

De beleggingen leveren een goed rendement op

Het vermogen van ons pensioenfonds is goed. De beleggingen leveren een goed rendement op, maar hebben de afgelopen maanden wel onder druk gestaan door bijvoorbeeld de crisis in Griekenland en de financiële situatie in China. In de Pensioenflits van juli vertelde het bestuur meer over de opbrengsten en risico’s van beleggen.

De marktrente is laag

De daling van de dekkingsgraad heeft grotendeels te maken met de lage marktrente. De marktrente is laag en daar hebben alle pensioenfondsen heel veel last van. Het betekent dat we meer geld in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Of je 1% of 3% rente krijgt, dat maakt een groot verschil als je je geld 15 jaar wegzet. Een pensioenfonds weet namelijk hoeveel geld het over 15 jaar moet hebben om de pensioenen te kunnen uitkeren. Is de rente laag? Dan moeten we nu zorgen dat er een groter bedrag in de kas zit.

De rente werkt aan beide kanten van de balans

Zowel aan de kant van de verplichtingen (hoeveel pensioen moeten we straks uitkeren) als aan de kant van het vermogen (hoeveel rendement gaan de beleggingen ons opleveren). Aan de kant van de verplichtingen heeft de rente veel meer invloed. Een lage rente doet het vermogen groeien omdat bepaalde beleggingen meer waard worden, maar de verplichtingen nemen nog meer in waarde toe.

Pensioenfondsen hebben ook te maken met strengere regels

Pensioenfondsen moeten de dekkingsgraad berekenen met de UFR-methode (Ultimate Forward Rate). De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op pensioenfondsen, bepaalde dat pensioenfondsen per 15 juli moeten rekenen met een rentepercentage van 3,3%. Dat was 4,2%. De nieuwe rekenrente leidt tot een daling van de actuele dekkingsgraad van pensioenfondsen. Voor Pensioenfonds Beton bedraagt die daling ongeveer 3,4 procentpunten.

Zo werken we aan herstel

Het bestuur heeft een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In dit plan beschrijft het bestuur hoe ons pensioenfonds weer financieel 'gezond' wordt. Het herstelplan loopt tot eind 2026. Tussendoor meten we of we de goede kant op gaan. Volgens het herstelplan moet de dekkingsgraad per eind 2015 104,5% zijn.