De cijfers voor 2022

11-1-2022

Wilt u weten hoe hoog in 2022 de premie is, welk deel u betaalt, welk deel uw werkgever voor u betaalt? Hoeveel pensioen u in 2022 opbouwt? 
 Lees meer Premiegegevens 2022