Beleidsdekkingsgraad september 2019 zakt verder onder de 100%:
tijdelijk geen waardeoverdracht en afkoop mogelijk

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is in september verder gedaald naar 97,9% (augustus: 98,7%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort. Ook kunnen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

De financiële situatie van Pensioenfonds Beton is erg broos

De belangrijkste oorzaken zijn de aanhoudend lage rente en de gestegen levensverwachting. De aanhoudend slechte financiële positie zorgt ervoor dat het steeds waarschijnlijker wordt dat de pensioenen verlaagd zullen moeten worden. Het verlagen van de pensioenen is echter het allerlaatste wat het bestuur wil doen.

Waardeoverdracht en afkoop is tijdelijk niet mogelijk

Nu de beleidsdekkingsgraad per eind juli 2019 is gezakt tot onder de 100%, mogen we als pensioenfonds tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen. Pas als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% staat, is dit weer mogelijk. U kunt wel aanvragen indienen, maar we nemen deze pas later in behandeling.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. De wettelijke kortingen hangen af van de beleidsdekkingsgraad.

Dekkingstekort

Na het bereiken van het pensioenakkoord is min of meer duidelijk dat ons fonds niet meer hoeft te voldoen aan de eis dat de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2019 óf 31 december 2020 tenminste 104,5% moet zijn. 100% is voldoende.

Het is de vraag of we dat halen. Dit is vooral afhankelijk van de rentestand op de laatste dag van het jaar. Deze rentestand wisselt per dag en is onvoorspelbaar. Op dit moment staat de rente weer hoger dan vorige maand. Onze beleidsdekkingsgraad is per eind september 97,9%. Blijft dit eind dit jaar of uiterlijk eind volgend jaar onder de 100%, dan is de kans heel groot dat we de pensioenen moeten verlagen.

Een landelijke stuurgroep werkt de komende maanden alle principe-afspraken uit het pensioenakkoord uit. Het bestuur volgt deze uitwerkingen op de voet en bekijkt wat deze betekenen voor ons pensioenfonds. Wij houden u op de hoogte.

Reservetekort

Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 115,8% (stand per 30-06-19) zijn. Dan is er genoeg geld in kas om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben, moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder.

Herstelplan

Zolang wij kunnen laten zien dat herstel van de reserves binnen 10 jaar mogelijk is, hoeft er niet gekort te worden. Als herstel binnen 10 jaar niet mogelijk is, dan schrijft de wet voor dat we de pensioenen moeten verlagen.

Het huidige herstelplan (stand per 31-12-2018) laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen. Het is alleen de vraag of dat bij het herstelplan van volgend jaar ook nog zal lukken. Dit hangt af van vele onzekere factoren, maar de kans wordt bij ongewijzigde omstandigheden steeds groter dat dit niet gaat lukken.