Beleidsdekkingsgraad november 2021 toegenomen naar 109,3%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind november toegenomen naar 109,3% (oktober: 108,8%). Vanaf eind juni is de beleidsdekkingsgraad boven het minimum vereiste niveau uitgekomen en is er is geen sprake meer van een dekkingstekort. Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad nog wel een reservetekort.

De financiële situatie van Pensioenfonds Beton is herstellende

Vanaf juli vorig jaar neemt de beleidsdekkingsgraad langzaamaan weer toe. De beleidsdekkingsgraad is per eind november 109,3%. Dat is boven het minimum vereiste niveau en daardoor is er geen sprake meer van een dekkingstekort. 

Eind november had ons fonds € 109,30 in kas voor elke € 100,00 aan pensioen dat we in de toekomst moeten uitbetalen. Dat is nog niet genoeg om de pensioenen te mogen verhogen. Daarvoor moeten wij minimaal 110% in kas hebben. Oftewel: € 110 euro voor elke € 100 die wij in de toekomst moeten uitbetalen.

Het bestuur van Pensioenfonds Beton houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en doet wat mogelijk is om uw pensioen goed te blijven beleggen.

Waardeoverdracht en afkoop geringe pensioenen mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is meer dan 100% en dus mag ons fonds meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen. Dit kan een waardeoverdracht zijn naar een ander pensioenfonds, of van een ander pensioenfonds naar Pensioenfonds Beton. De beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ook 100% of hoger zijn. 

Hier vindt u het formulier  waarmee u een aanvraag kunt doen.

Heeft u een klein pensioen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 503,24 in 2021)? Dan wordt deze automatisch overgedragen naar een nieuwe pensioenregeling via uw nieuwe werkgever. Daarvoor hoeft u niets te doen. 

Ons fonds checkt elk jaar bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Beton en kopen wij deze af op de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

Uitleg begrippen beleidsdekkingsgraad, dekkingstekort, reservetekort en herstelplan

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Of we de pensioenen mogen verhogen of moeten verlagen hangt af van de beleidsdekkingsgraad.

Dekkingstekort
Als de beleidsdekkingsgraad onder de 104,4% ligt, spreken we van een dekkingstekort. Verkeert een fonds te lang in deze tekortsituatie, dan moet het maatregelen treffen. Tot juni 2021 had ons fonds een dekkingstekort. Voor het nemen van eventuele maatregelen, als de financiële situatie weer verslechtert en onder de 104,4% daalt, ligt het meetmoment voor ons fonds op 31 december 2021. Zoals de financiële situatie er nu voorstaat, zijn er geen maatregelen nodig. 

Reservetekort
Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 116,2% zijn. Dan is er genoeg geld in kas om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben, moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder. 

Herstelplan
Het herstelplan met de stand per 31 december 2020 laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen.