Beleidsdekkingsgraad november 2017: 101,6%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton per eind november 2017 is 101,6%. Dat is hoger dan eind oktober 2017. Toen was de beleidsdekkingsgraad 101,1%. Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. 

De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 104,4% zijn (dit is het wettelijk minimaal vereiste niveau). De beleidsdekkingsgraad per eind november 2017 was 101,6%. Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad een dekkingstekort. 

Maar we moeten ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 117,8% zijn. Dan is er genoeg geld in kas om de pensioenen te verhogen. Dat is nu niet zo. Daarom spreken we ook van een reservetekort. 

Natuurlijk doet ons bestuur er alles aan om de financiële situatie van ons fonds te verbeteren. U leest hier meer over in dit artikel. Maar op sommige zaken heeft het bestuur geen invloed. Bijvoorbeeld op de rente en het ouder worden van mensen. Over de broze financiële situatie van het fonds leest u in dit artikel

Waardeoverdracht is weer mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is per eind september 2017 gestegen tot boven de 100%. Dat betekent dat ons pensioenfonds weer mag meewerken aan waardeoverdracht van pensioen naar of van een andere pensioenuitvoerder. Waardeoverdrachten nemen we dus weer in behandeling.