Beleidsdekkingsgraad maart 2021 gestegen naar 100,8%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind maart gestegen naar 100,8% (februari: 99,4%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort.

De financiële situatie van Pensioenfonds Beton is nog steeds broos

De aanhoudend slechte financiële positie heeft consequenties gehad voor de hoogte van de premie en het opbouwpercentage in 2021. In dit nieuwsbericht leest u daar meer over.

Vanaf juli vorig jaar neemt de beleidsdekkingsgraad langzaam aan weer toe, maar we zijn er nog niet. Eind maart had Bpf Beton € 100,80 in kas voor elke € 100,00 aan pensioen dat we in de toekomst moeten uitbetalen. Dat is net aan voldoende. Hoewel we dus genoeg in kas hebben om niet te hoeven verlagen, ligt de grens om te mogen verhogen een stuk hoger. Daarvoor moeten wij minimaal 110% in kas hebben. Oftewel: € 110 euro voor elke € 100 die wij in de toekomst moeten uitbetalen.

Het bestuur van Bpf Beton houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en doet wat mogelijk is om uw pensioen goed te blijven beleggen, ook in een tijd van financiële uitdagingen.

Waardeoverdracht en afkoop weer mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is per eind maart 2021 meer dan 100%. Dat betekent dat Bpf Beton weer mag meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen. Dit kan waardeoverdracht zijn naar een ander pensioenfonds, of van een ander pensioenfonds naar Bpf Beton. Hier vindt u het formulier waarmee u een aanvraag kunt doen.

Kleine pensioenen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 503,24 in 2021) worden automatisch overgedragen naar een nieuwe pensioenregeling. Daarvoor hoeft u niets te doen.

Uitleg begrippen beleidsdekkingsgraad, dekkingstekort, reservetekort en herstelplan

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Of we de pensioenen mogen verhogen of moeten verlagen hangt af van de beleidsdekkingsgraad.

Dekkingstekort
Als de beleidsdekkingsgraad onder de 104,4% ligt, spreken we van een dekkingstekort. Dat is bij ons fonds het geval. Verkeert ons fonds te lang in deze tekortsituatie, dan moeten we maatregelen treffen. Het meetmoment voor het nemen van maatregelen ligt voor ons fonds op 31 december 2021.

Reservetekort
Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 115,3% zijn. Dan is er genoeg geld in kas om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben, moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder.

Herstelplan
Het herstelplan met de stand per 31 december 2020 laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen.

Klik hier voor een toelichting op de stijging van de actuele dekkingsgraad per eind november 2020.