Beleidsdekkingsgraad maart 2019 101,3%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton per eind maart 2019 is 101,3%. Dat is lager dan per eind februari 2019. Toen was de beleidsdekkingsgraad 101,5%. Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort.

De financiële situatie van Pensioenfonds Beton is broos

Het bestuur van Bpf Beton zag de dekkingsgraad gedurende 2018 aanvankelijk toenemen, maar eind van het jaar weer afnemen. De financiële positie is niet goed genoeg om de pensioenen te kunnen verhogen. Hoe graag we ook anders zouden willen, de komende jaren bestaat de kans dat we de pensioenen toch moeten korten. Het verlagen van de pensioenen is het allerlaatste wat het bestuur zou willen doen. Het bestuur is wel bezorgd over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad en de financiële positie en houdt de ontwikkelingen goed in de gaten.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder.

De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 104,4% zijn (dit is het wettelijk minimaal vereiste niveau). De beleidsdekkingsgraad per eind maart 2019 was 101,3%. Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad een dekkingstekort.

Maar we moeten ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 117% zijn. Dan is er genoeg geld in kas om de pensioenen te verhogen. Dat is nu niet zo. Daarom spreken we ook van een reservetekort.

Herstelplan

Het bestuur heeft een herstelplan opgesteld. Zolang de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, werkt Bpf Beton het herstelplan elk jaar bij. Hier leest u meer over het herstelplan.

Natuurlijk doet ons bestuur er alles aan om de financiële situatie van ons fonds te verbeteren. Maar op sommige zaken heeft het bestuur geen invloed. Bijvoorbeeld op de rente en het ouder worden van mensen.