Beleidsdekkingsgraad juni 2019 100,0%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is in juni gedaald naar 100,0% (mei: 100,4%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort.

De financiële situatie van Pensioenfonds Beton is erg broos

De belangrijkste oorzaken zijn de aanhoudend lage rente en de gestegen levensverwachting. De aanhoudend slechte financiële positie zorgt ervoor dat het steeds waarschijnlijker wordt dat de pensioenen verlaagd zullen moeten worden. Het verlagen van de pensioenen is echter het allerlaatste wat het bestuur wil doen.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. De wettelijke kortingen hangen af van de beleidsdekkingsgraad.

Dekkingstekort

Na het bereiken van het pensioenakkoord is min of meer duidelijk dat ons fonds niet meer hoeft te voldoen aan de eis dat de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2019 óf 31 december 2020 tenminste 104,5% moet zijn. 100% is voldoende.

De vraag is echter of we dat halen omdat dit voor het overgrote deel afhankelijk is van de rentestand op de laatste dag van het jaar. Deze rentestand wisselt per dag en dat is onvoorspelbaar. Op dit moment staat de rente weer lager dan vorige maand en verslechtert onze dekkingsgraad naar 100%. Als deze aan het eind van dit jaar onder de 100% komt, of anders uiterlijk eind volgend jaar, dan is korting nog steeds een heel reële dreiging. Deze mogelijke korting zal dan wel minder groot zijn dan onder de tot nu toe gehanteerde regels. In die zin is het bereikte akkoord zeker “winst”.

Alle principe-afspraken uit het pensioenakkoord worden door een nog in te stellen stuurgroep in de komende maanden uitgewerkt. Het bestuur volgt deze uitwerkingen nauwgezet en zal deze vertalen naar ons eigen fonds. Wij houden u van de gevolgen op de hoogte.

Reservetekort

Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 115,9% (stand per 31-03-19) zijn. Dan is er genoeg geld in kas om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder.

Herstelplan

Zolang wij kunnen laten zien dat herstel van de reserves binnen 10 jaar mogelijk is, hoeft er niet gekort te worden. Als herstel binnen 10 jaar niet mogelijk is, dan schrijft de wet voor dat we de pensioenen moeten verlagen.

Het huidige herstelplan (stand per 31-12-2018) laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen. Het is echter de vraag of dat bij het herstelplan van volgend jaar ook nog zal lukken. Dit hangt af van vele onzekere factoren, maar de kans wordt bij ongewijzigde omstandigheden steeds groter dat dit niet gaat lukken.