Beleidsdekkingsgraad februari 2022 toegenomen naar 110,9%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind februari toegenomen naar 110,9% (januari: 110,5%). Eind februari had Bpf Beton 111 eurocent in de boeken voor elke euro die het fonds in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren. Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad een reservetekort.

Onrust op financiële markten

De zorgwekkende situatie in Oekraïne en de impact daarvan op de economie zorgen voor onrust op de financiële markten. Wereldwijd zijn de aandelenmarkten gedaald. Dat verslechtert de dekkingsgraden van pensioenfondsen. 

Door de negatieve rendementen in februari is het pensioenvermogen van Bpf Beton gedaald. Doordat de DNB-rente in februari is gestegen hoeft Bpf Beton nu een minder hoge voorziening aan te houden om de pensioenen in de toekomst uit te keren. Per saldo is de dekkingsgraad van Bpf Beton per eind februari nog gestegen. 

De financiële situatie van Pensioenfonds Beton

De invloed van de oorlog op onze dekkingsgraad is en blijft een momentopname. Bpf Beton houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en doet wat mogelijk is om uw pensioen goed te blijven beleggen, ook in een tijd van financiële uitdagingen. 

In dit nieuwsbericht  informeren wij u over het aandeel van onze beleggingsportefeuille in Rusland.

Dekkingsgraad voor verhogen of verlagen van het pensioen

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verhoogd en niet verlaagd. 

Met een beleidsdekkingsgraad per eind oktober boven 110% kunnen we de pensioenen (gedeeltelijk) verhogen (indexeren). Per eind oktober 2021 was de beleidsdekkingsgraad 108,8%. Daarom verhoogden wij de pensioenen per 1 januari 2022 niet.

Bij een beleidsdekkingsgraad boven 90% per eind december is het verlagen van pensioen niet nodig. 
Op basis van de beleidsdekkingsgraad per eind december 2021 (110,0%) verlagen wij uw pensioen niet.

Verwachtingen voor de komende jaren

De stand van de beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het al dan niet verhogen of verlagen van uw pensioen. En die stand is onder andere afhankelijk van de rente, maar ook van de beleggingsresultaten. Beide zijn moeilijk te voorspellen. 

De wetgever bespreekt momenteel of de grens voor het (gedeeltelijk) verhogen van uw pensioen aangepast kan worden naar een beleidsdekkingsgraad van 105%. We houden deze ontwikkeling goed in de gaten en houden u op de hoogte.

Waardeoverdracht en afkoop geringe pensioenen mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is meer dan 100% en dus mag ons fonds meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen. Dit kan een waardeoverdracht zijn naar een ander pensioenfonds, of van een ander pensioenfonds naar Pensioenfonds Beton. De beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ook 100% of hoger zijn. 

Hier vindt u het formulier   waarmee u een aanvraag kunt doen.

Heeft u een klein pensioen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 520,35 in 2022) per jaar? Dan wordt deze automatisch overgedragen naar een nieuwe pensioenregeling via uw nieuwe werkgever. Daarvoor hoeft u niets te doen. 

Ons fonds checkt elk jaar bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Beton en kopen wij deze af op de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

Uitleg begrippen beleidsdekkingsgraad, dekkingstekort, reservetekort en herstelplan

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in de boeken heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Of we de pensioenen mogen verhogen of moeten verlagen hangt af van de beleidsdekkingsgraad.

Te lang in een tekortsituatie
Als de beleidsdekkingsgraad onder de 104,4% ligt, spreken we van een dekkingstekort. Verkeert een fonds te lang in deze tekortsituatie, dan moet het maatregelen treffen. Het meetmoment voor ons fonds lag op 31 december 2021. De beleidsdekkingsgraad is 110,0% per eind december 2021. Ons fonds hoeft daarom geen maatregelen te nemen.

Reservetekort
Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 116,1% zijn. Dan is er genoeg geld in de boeken om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben, moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder. 

Herstelplan
Het herstelplan met de stand per 31 december 2021 laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen.