Nieuwsoverzicht

Beleidsdekkingsgraad februari 2021 gestegen naar 99,4%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind februari gestegen naar 99,4% (januari: 98,6%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100% ligt, kunnen we tijdelijk niet mee werken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

Lees meer

Beleidsdekkingsgraad januari 2021 gestegen naar 98,6%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind januari gestegen naar 98,6% (december: 98,3%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort. Dat maakt dat we tijdelijk niet mee kunnen werken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

Lees meer

Beleidsdekkingsgraad december 2020 gestegen naar 98,3%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind december gestegen naar 98,3% (november: 98,1%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort. Dat maakt dat we tijdelijk niet mee kunnen werken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

Lees meer

Wijziging actuariele grondslagen

In oktober 2020 heeft onze actuaris geadviseerd om de actuariële grondslagen te wijzigen. Met deze grondslagen (regels) berekenen wij of er voldoende geld in kas is om alle pensioenen te kunnen betalen. Deze wijziging heeft geleid tot een verlaging van de verplichtingen en maakt dat wij nu meer vermogen in kas hebben.

Lees meer

Beleidsdekkingsgraad november 2020 gestegen naar 98,10%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind november gestegen naar 98,10% (oktober: 97,7%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort . Dat maakt dat we tijdelijk niet mee kunnen werken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

Lees meer