De pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie regelt het pensioen voor werknemers in de betonproductenindustrie.

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling

We berekenen uw pensioen over het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend toen u in onze bedrijfstak werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

U betaalt samen met uw werkgever de premie

Uw werkgever draagt de premies maandelijks over aan ons. Wij beheren alle premies. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons een pensioen.

Handig om te weten

 • Pensioengrondslag
  U bouwt vanaf 2021 jaarlijks 1,644% (2020: 1,875%) ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris min de franchise.
 • Franchise
  Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2021 is de franchise € 14.544,-.
 • Bovengrens
  Uw pensioenopbouw is aan een maximum gebonden. U bouwt pensioen op over uw salaris tot maximaal € 58.311,- (2021).
 • Aanpassing van pensioen
  Het bestuur bekijkt elk jaar of het pensioenfonds de opgebouwde en ingegane pensioenen aanpast.

Alle regels voor uw pensioen staan in het pensioenreglement.

Statuten en reglementen