Werknemers aan- of afmelden

Werknemers in de betonproductenindustrie bouwen pensioen op bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie. U levert hiervoor alle loon- en dienstverbandgegevens via Pensioenaangifte bij ons aan.

Levert u voor het eerst aan?

  • Log in op Mijn pensioenzaken en kies voor Mijn pensioenaangifte.
  • Volg de stappen onder Nieuw hier. U maakt een inzenderaccount aan. U kunt daarna (ook) uw administrateur machtigen om voor u pensioenaangifte te doen.
  • U zet het inzenderaccount eenmalig in uw salarispakket. U kunt nu pensioenaangifte doen.

Wat moet u verder weten?

  • Meld iedere werknemer met een contract aan bij het pensioenfonds. Ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Dit geldt ook voor werknemers jonger dan 21 jaar.
  • Meld werknemers die uit dienst gaan binnen 1 maand bij ons af. Ook als uw werknemer in de betonproductenindustrie blijft werken.
  • Gaat een werknemer bijna met pensioen? Regel uw pensioenaangifte dan uiterlijk op de 1e dag van de maand waarin de werknemer met pensioen gaat. Dit is een vereiste om de pensioenuitkering op tijd te laten ingaan.
  • Overlijdt een werknemer? Zorg ervoor dat u pensioenaangifte doet tot en met 1 dag vóór het overlijden van uw werknemer. Dit is nodig voor het vaststellen van het partnerpensioen.

Inloggen Pensioenaangifte