Premiebetaling

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u Pensioenfonds Beton pensioenpremie. U maakt hiervoor een reservering in uw salarisadministratie.

Wat moet u weten?

U betaalt de premie achteraf, per maand
Wij stellen de hoogte van de premie vast aan de hand van de gegevens die u aanlevert in Pensioenaangifte. Levert u niets aan, dan sturen wij dezelfde nota als vorige maand. 

Doorgegeven wijzigingen verrekenen wij direct
Heeft u een wijziging over een periode die wij reeds in rekening hebben gebracht? Wij verrekenen dit op de eerstvolgende nota. Geef wijzigingen daarom altijd aan ons door. 

De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening
U bent verplicht om de premies vóór de vervaldatum op uw maandfactuur te betalen. 

U kunt soms uitstel van betaling aanvragen
Dat geldt alleen in bijzondere gevallen. U hebt alleen recht op uitstel van betaling als het pensioenfonds u dit schriftelijk heeft toegekend. Tot die tijd bent u verplicht om de pensioenpremies op tijd te betalen. 

U kunt facturen online bekijken
Facturen met een factuurdatum ná 1 januari 2016 kunt u online bekijken. Zo kunt u een factuur daarna in uw administratie opslaan of printen. Van oudere facturen kunt u een kopie factuur opvragen.

Online facturen opvragen