Het pensioenreglement en uitvoeringsreglement zijn aangepast

In het pensioenreglement gaat het om de volgende artikelen en onderwerpen:

  • De cijfers waarmee de pensioenopbouw en de pensioenpremie worden berekend zijn aangepast voor 2021. Per 1 januari 2021 is de premie verhoogd en het opbouwpercentage verlaagd. Hierover informeerden wij werknemers en werkgevers per brief in januari 2021. Ook is de pensioengrondslag gewijzigd en zijn de factoren gewijzigd waarmee we de keuzes voor uw pensioen kunnen berekenen (vervroeging, uitstel, omruil en afkoop).
  • In de download Premiegegevens 2021 staat een overzicht van de nieuwe percentages en bedragen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de artikelen 5 en 27 in het pensioenreglement en in bijlage 1.
  • Voor het berekenen van uw pensioen wordt nu uitgegaan dat een jaar bestaat uit 12 maanden van 30 dagen. Dit is verwerkt in artikel 4.
  • In het reglement was opgenomen dat bij het verlagen van het salaris gedurende een boekjaar het pensioengevend salaris ook wordt aangepast. Dat is niet het geval als het salaris stijgt. Dit is nu aangepast. Het pensioengevend salaris geldt voor een heel jaar. Ook als het salaris in de tussentijd omhoog of omlaag gaat.
  • In het reglement was ten onrechte opgenomen dat afkoop wezenpensioen mogelijk is. De factoren hiervoor ontbraken ook in het reglement. Dit is nu aangepast in artikel 26.6 en bijlage 1.

In het uitvoeringsreglement gaat het om de volgende artikelen en onderwerpen:

  • De premie 2021 is vastgesteld. Dit is in artikel 5 verwerkt.
  • Voor het berekenen van uw pensioen wordt nu uitgegaan dat een jaar bestaat uit 12 maanden van 30 dagen. Dit is verwerkt in artikel 6.
  • Het is nu mogelijk gemaakt dat werkgevers de pensioengegevens ook per 4 weken kunnen doorgeven. De facturen voor de werkgever worden dan ook op basis van 4 weken opgemaakt. Dit is verwerkt in artikel 7 en 13.

Ga naar Downloads/Statuten en reglementen voor de meest recente versie van het pensioenreglement. U kunt dit ook altijd bij ons opvragen via het contactformulier.