Welke keuzes heeft u zelf?

Uw pensioen meenemen

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

U kunt opgebouwd pensioen hoger dan € 503,24 meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds
Pensioen meenemen heet waardeoverdracht. Als uw opgebouwd pensioen in 2021 hoger is dan € 503,24 per jaar, dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u al uw pensioen bij één pensioenfonds hebben.

Let op: voor uw opgebouwd pensioen van € 503,24 of lager gelden nieuwe regels. U leest deze regels onderaan deze informatie over waardeoverdracht.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds. En wat u krijgt in de oude en nieuwe situatie. Biedt uw nieuwe werkgever een beter pensioen? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van uw oude en nieuwe pensioenfonds
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elk fonds. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van uw andere pensioenfonds op de website van dat fonds.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3. U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen. 

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. U leest meer over onze financiële situatie op betonpensioen.nl. Kijk bij Laatste nieuws.

U wilt uw pensioen meenemen
Waardeoverdracht regelt u altijd bij uw nieuwe pensioenfonds. U leest bij Wat moet ik doen bij… waardeoverdracht hoe u een waardeoverdracht aanvraagt.

U wilt uw pensioen niet meenemen
Dan blijft uw pensioen bij uw oude pensioenfonds staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

Als u later een andere baan krijgt
Krijgt u later een andere baan? En een andere pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dan kunt u ervoor kiezen uw opgebouwde pensioen mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds.

Dit is niet nodig als u een nieuwe baan vindt in onze bedrijfstak. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet. Tenzij deze werkgever een vrijstelling heeft en een eigen pensioenregeling heeft.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Bel ons dan op 088 919 38 10.

U heeft een klein pensioen bij Pensioenfonds Beton
Is uw pensioen in 2021 lager dan € 503,24 per jaar, dan gelden er nieuwe regels. 

Uw opgebouwd pensioen is minder dan € 503,24 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Pensioenfonds Beton zorgt er automatisch voor dat uw kleine pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Ons fonds checkt daarom elk jaar bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Beton.

Heeft u een klein pensioen opgebouwd voor 1 januari 2018? Dan kijken wij of automatische waardeoverdracht mogelijk is.

Uw minipensioen van € 2 per jaar of lager vervalt automatisch
Stopte uw pensioenopbouw en is uw opgebouwd pensioen €2,- of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. De administratiekosten voor de hele kleine pensioenen zijn in verhouding erg hoog. Daarom mogen pensioenfondsen deze hele kleine pensioenen laten vervallen vanaf 1 januari 2019. De pensioenen die vervallen, komen in de gezamenlijke pot van het pensioenfonds. Zo komt het ten goede aan de overige deelnemers in de pensioenregeling.

Iedereen die voor 1 januari 2019 al een minipensioen van € 2 per jaar of lager had heeft een brief ontvangen. In deze brief wordt aanboden de waarde van het pensioen in één keer te ontvangen.

Uw pensioen vergelijken

Heeft u meerdere pensioenpotjes? Omdat u al eens van baan veranderde? Dan kunnen de afspraken over uw pensioen anders zijn. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen pensioenregeling.

Het is belangrijk dat u weet wat de verschillen zijn tussen uw oude en nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld als u solliciteert bij een werkgever met een andere pensioenregeling. Of als u uw oude pensioen wilt meenemen als u een nieuwe baan heeft.

Met de pensioenvergelijker in laag 3 kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. U ziet direct wat de verschillen zijn.

Extra pensioen opbouwen voor uzelf

U bouwt pensioen op via uw werkgever. U kunt bij ons pensioenfonds misschien ook extra pensioen opbouwen. Sommige werkgevers in onze bedrijfstak bieden dit namelijk aan. U doet dat dan vrijwillig. Zo heeft u meer inkomen als u met pensioen gaat.

Dit zijn de afspraken

 • U en uw werkgever betalen samen de extra premie voor uw pensioen.
 • Uw werkgever houdt de premie in op uw salaris. Hij betaalt de premie aan ons.
 • U kunt in 2021 tot een salaris van € 112.189,- bruto per jaar pensioen bij ons opbouwen.

Wilt u meer weten over de excedentregeling? Stel uw vragen aan uw werkgever. U kunt zich bij hem ook aanmelden.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Wilt u het pensioen voor uw partner beter regelen? En is dit pensioen minder dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner.

Dit zijn de afspraken

 • De bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht veranderen. Uw eigen pensioen wordt lager. Het pensioen voor uw partner wordt hoger.
 • U kiest zelf hoeveel pensioen u ruilt.
 • Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen.
 • Uw ouderdomspensioen mag na de ruil niet minder zijn dan de wettelijke afkoopgrens. In 2021 is dit € 503,24.
 • U kiest dit als u stopt met werken in onze bedrijfstak. Of als u met pensioen gaat.
 • Maakt u uw keuze als u stopt met werken in de betonproductenindustrie? Dan kunt u uw keuze weer veranderen als u met pensioen gaat.
 • Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze niet meer veranderen.
 • Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt.

Meer weten?

 • U leest meer op betonpensioen.nl en in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.
 • Wilt u weten hoeveel pensioen uw partner krijgt als u pensioen ruilt? Maak dan een berekening met de pensioenplanner via Mijn pensioen. Of bel ons op 088 919 38 10. Wij maken graag een berekening voor u.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

U bouwt bij ons ouderdomspensioen voor uzelf op, maar ook partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf. Of dit voor een deel doen.

Dit zijn de afspraken

 • Ruilt u al uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner géén pensioen als u overlijdt.
 • Ruilt u een deel van uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner minder pensioen als u overlijdt. U krijgt zelf méér pensioen.
 • De bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht veranderen dus.
 • U kiest dit als u met pensioen gaat.
 • Maakt u deze keuze? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze niet meer veranderen.
 • Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met uw keuze.
 • Heeft u een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen? Dan kunt u dat deel van het partnerpensioen niet ruilen.
 • Heeft u geen partner als u met pensioen gaat? Dan ruilen we het partnerpensioen automatisch.
 • Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt.

Meer weten?

 • U leest meer op betonpensioen.nl en in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.
 • Wilt u weten hoeveel extra pensioen u krijgt als u pensioen ruilt? Maak dan een berekening met de pensioenplanner via Mijn pensioen. Of bel ons op 088 919 38 10. Wij maken graag een berekening voor u.

Eerder of later met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Maar u kunt ook op een ander moment met pensioen gaan.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. Uw pensioen gaat dan ook eerder in. U kunt bij ons met pensioen gaan vanaf uw 60e. Of dit voor een deel doen. U krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Waarschijnlijk krijgt u ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. U leest uw AOW-leeftijd op svb.nl.

Als u eerder dan 5 jaar vóór uw AOW-datum met pensioen wilt
U kunt bij ons eerder dan 5 jaar vóór uw AOW-datum met pensioen gaan. Gaat u dan helemaal met pensioen? Dan mag u geen salaris of inkomen uit werk meer hebben. U stopt dus helemaal met werken. Gaat u voor een deel met pensioen? Dan stopt u voor dat deel met werken. Dit zijn nieuwe regels van de Belastingdienst. Ze gelden vanaf 1 juli 2016.

Gaat u binnen 5 jaar vóór uw AOW-datum met pensioen? Dan kunt u voor een deel óf helemaal blijven werken. Hoeveel u blijft werken, staat dus los van hoeveel pensioen u opneemt.

U gaat later met pensioen
U kunt ook langer doorwerken. Uw pensioen gaat dan later in. U kunt bij ons tot uw 70e met pensioen gaan. U krijgt dan méér pensioen per maand. Wij hoeven uw pensioen namelijk minder lang uit te betalen. U stopt wel op uw 68e met de opbouw van pensioen.

Voor een deel met pensioen gaan kan ook
U kunt bij ons ook voor een deel eerder met pensioen gaan. U blijft voor het andere deel dan werken. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan 6 maanden daarvoor bij ons aan.
 • Wilt u later met pensioen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw 68e bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? Maak dan een berekening met de pensioenplanner via Mijn pensioen. Of bel ons op 088 919 38 10. Wij maken graag een berekening voor u.

Voor een deel met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw pensioen bij ons dus in stappen ingaan. U kiest zelf hoeveel pensioen u opneemt. Dit heet deeltijd pensioen.

U blijft voor het andere deel werken. Over dat salaris blijft u ook pensioen opbouwen. U doet dat maximaal tot uw 68e. Gaat u voor een deel met pensioen? Dan is uw pensioen straks hoger dan als u direct helemaal met pensioen gaat.

Dit zijn de afspraken

 • U kunt vanaf uw 60e jaar starten met uw pensioen.
 • U gaat uiterlijk op uw 68e jaar helemaal met pensioen.
 • De periode dat u deels pensioen krijgt duurt minstens 6 maanden.
 • U mag uw pensioen in stappen opnemen. Bijvoorbeeld eerst voor 25%, daarna voor 50%, 75% en 100%. U gaat steeds voor een groter deel met pensioen.
 • Gaat u éérder dan 5 jaar voor uw AOW deels met pensioen? Dan stopt u voor dat deel ook met werken. Dat is een voorwaarde.
 • Gaat u binnen 5 jaar voor uw AOW met pensioen? Dan kunt u voor een deel óf helemaal blijven werken. Hoeveel u blijft werken, staat dus los van hoeveel pensioen u opneemt.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u vóór uw 68e deels met pensioen gaan? Laat dit dan uiterlijk 6 maanden daarvoor aan ons weten.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u voor een deel met pensioen gaat? Bel ons dan op 088 919 38 10. Wij maken graag een berekening voor u.

Eerst een hoger óf lager pensioen krijgen

Als u met pensioen gaat, krijgt u een vast bedrag aan pensioen zolang u leeft. Maar misschien wilt u eerst liever een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat u nog geen AOW krijgt. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft. U kunt óók kiezen voor een lager ouderdomspensioen in de 1e periode. U krijgt daarna een hoger ouderdomspensioen zolang u leeft.

Dit zijn de afspraken

 • De 1e periode mag vanaf uw 67e 5 of 10 jaar duren. Of tot uw AOW ingaat.
 • Uw lagere pensioen mag niet lager zijn dan 75% van uw hogere pensioen.
 • Uw pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht.
 • Deze keuze kan ook als u voor een deel met pensioen gaat.

Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? Bel ons dan op 088 919 38 10. Wij maken graag een berekening voor u.

U leest álle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
Kiest u voor een hoog-laag of laag-hoog pensioen? Of juist niet? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
... uw pensioenbedragen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl voor uw totale pensioen.