Welkom bij Pensioenfonds Beton!

Bent u 21 jaar of ouder? En werkt u in onze bedrijfstak? Dan bouwt u pensioen bij ons op.

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten

 • Laag 1: uw pensioenregeling in het kort.
 • Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
 • Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 68 jaar bent.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen.

Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Lees de afspraken in laag 2.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Leest u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij Contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering van ons pensioenfonds.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

 1. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op svb.nl.
 2. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto salaris. U bouwt in 2021 over € 14.544,- geen pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft bouwt u 1,644% pensioen op. In deze regeling doet u dit in 2021 maximaal tot een salaris van € 58.311,-. Doet u mee aan onze excedentregeling? Dan is dit in 2021 maximaal € 112.189,-.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. U betaalt bij ons ongeveer 33% van de premie. Uw werkgever betaalt ongeveer 67%. Hij kan u vertellen hoeveel dit precies is. U leest op uw loonstrook hoeveel u zelf betaalt.

Welke keuzes heeft u zelf?

Krijgt u een nieuwe baan? Dan kunt u het pensioen dat u eerder opbouwde vaak meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. In laag 2 leest u hier mee over.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3.

Wilt u ál uw keuzes zien? Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen gaan? Klik op het plaatje voor laag 2 met meer informatie.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers niet:

toeslagstijging van de prijzen
20210%n.n.b.
20200%2,66%
20190%1,71%
20180%1,11%
20170%0,03%


Omdat we een tekort hebben, maakten we een herstelplan met deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet mee met de prijzen.
 • Uw pensioen gaat omlaag. Maar alleen als het niet anders kan. De afgelopen jaren hoefden wij de pensioenen niet te verlagen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het pensioengeld te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde vaak meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Lees hier meer over in laag 2.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert.

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partner wordt.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt. 

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Kijk tenminste 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat uw AOW en pensioen bij al uw werkgevers. U ziet wat u bruto krijgt.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op betonpensioen.nl. Of bel ons op 088 919 38 10.

Meer weten over...

… uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
… uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.