Vermogensbeheer

Het pensioenfonds belegt – via de door het bestuur aangewezen vermogensbeheerders: BMO, Schroders en Syntrus Achmea real estate & finance - het pensioenvermogen dat zij in beheer heeft. Dit is nodig om nu en in de toekomst voldoende vermogen te hebben om het pensioen te kunnen blijven uitkeren en eventueel jaarlijks te kunnen verhogen. De premie-inkomsten die het pensioenfonds krijgt van de werkgevers en werknemers zijn hiervoor namelijk alleen niet voldoende.

Het pensioenfonds probeert jaarlijks een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Dit tegen een zo laag mogelijk risico. Om de risico’s te beperken, worden de beleggingen zoveel mogelijk gespreid. Het pensioenfonds behaalde de afgelopen vijf jaar een gemiddeld rendement van 6,86% per jaar op haar beleggingen.