Verantwoordingsorgaan

Pensioenfonds Beton heeft per 1 juli 2014 een nieuw verantwoordingsorgaan. Dit bestaat uit 3 leden voor werknemers, 3 voor gepensioneerden en 1 lid voor werkgevers.

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het handelen van het bestuur. Het kijkt dus of het bestuur goed rekening heeft gehouden met de belangen van (ex-)werknemers, gepensioneerden en werkgevers.

De mening van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd in het jaarverslag. Ook geeft het verantwoordingsorgaan advies aan het bestuur. Bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van de pensioenen. Maar ook over beloningen, klachten en communicatie.

Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan

Naamnamens
De heer B. Bodelierdeelnemers
De heer A. van den Burgdeelnemers
De heer A. van Rietdeelnemers
De heer W. van der Lindenpensioensgerechtigden
De heer J. van Mulligenpensioensgerechtigden
De heer W. Pietersepensioensgerechtigden
De heer A. Rijkersaangesloten werkgevers

Reglement