Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. Het bestuur benoemt de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.

Dit zijn de leden van de raad

NaamFunctie
De heer S.Zeverijnvoorzitter
Mevrouw L. Duinsteelid
De heer G.L. Sirks lid

Reglement