Herstelplan

De financiële situatie van ons fonds is al een tijd erg broos. Daarom heeft het bestuur een herstelplan gemaakt. Zolang onze beleidsdekkingsgraad lager is dan wat die moet zijn (per 31 december 2019 geldt een minimum van 115,9%), werkt Pensioenfonds Beton het herstelplan elk jaar bij.

Zolang wij kunnen laten zien dat herstel van de reserves binnen 10 jaar mogelijk is, hoeven we de pensioenen niet te verlagen. Is herstel binnen 10 jaar niet mogelijk, dan schrijft de wet voor dat we de pensioenen wel moeten verlagen.

Het huidige herstelplan (stand per 31 december 2019) laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen. Het is alleen de vraag of dat bij het herstelplan van volgend jaar ook nog zal lukken. Dit hangt af van vele onzekere factoren, maar de kans wordt bij ongewijzigde omstandigheden steeds groter dat dit niet gaat lukken.

Hoe financieel gezond zijn we nu?

Elke maand houden we u op de hoogte van de financiële situatie van het fonds. Kijk op de homepagina bij Onze financiële positie hoe financieel gezond we zijn.