Goed pensioenfondsbestuur

Wij willen de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds is aangesloten zo goed mogelijk afwegen. Daarom hebben we een gedragscode en transparantiedocument opgesteld. In de gedragscode staan afspraken over wat we wel en niet mogen doen. In het transparantiedocument leggen we uit hoe we die afspraken nakomen.

Onze communicatie is duidelijk

Wij vinden het belangrijk om duidelijk te communiceren met iedereen die heeft te maken met ons pensioenfonds. Dit zijn onze deelnemers, oud-deelnemers, (ex-)partners en kinderen van (oud-)deelnemers, gepensioneerden en de aangesloten werkgevers.

Dit zijn onze kernwaarden

Vertrouwen in ons pensioenfonds is belangrijk. Daarom stellen we bij alles wat we doen onze vier kernwaarden centraal: betrokken, begrijpelijk, betrouwbaar en deskundig.

  • Bpf Beton is betrokken. We doen moeite om ons in te leven in de deelnemer in elke fase van zijn leven. We willen dat hij de informatie krijgt waar hij behoefte aan heeft. En vooral ook dat hij die informatie begrijpt, zodat hij weet wat hij zelf kan doen voor zijn pensioen.
  • BPF Beton communiceert begrijpelijk. Wij gebruiken duidelijke taal.
  • Bpf Beton is betrouwbaar. Wij gaan zorgvuldig om met de pensioenen van onze deelnemers en handelen naar eer en geweten als het gaat om beleggingen en risico’s.
  • Bpf Beton is deskundig. Wij weten waar we het over hebben.

Downloads