Financieel crisisplan

Pensioenfonds Beton heeft een financieel crisisplan. In het crisisplan staat wat het bestuur in bepaalde situaties kan doen. Het bestuur evalueert elk jaar of het financieel crisisplan nog actueel en uitvoerbaar is.

De beleidsdekkingsgraad is al een tijd te laag. Toch bereikt deze nog niet de kritieke grens waarop het bestuur maatregelen moet nemen.  

Wilt u het financieel crisisplan lezen? Het is opgenomen als bijlage bij de ABTN.