Bestuur

Het bestuur van ons fonds is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het fonds. Zij beheert de middelen van het fonds, bepaalt het beleid en stelt het pensioenreglement op. Daarnaast neemt zij elk jaar een besluit over de mogelijkheid van toeslag (= indexatie) op de pensioenen.

Het bestuur zorgt ervoor dat alle belanghebbenden zich vertegenwoordigd voelen. Daarom bestaat het bestuur uit 4 leden namens de werkgevers, 3 namens de werknemers en 2 namens de gepensioneerden.

Dit zijn de bestuursleden per 1 oktober 2017

NaamFunctieOrganisatie
De heer H. KorthofvoorzitterFNV
De heer G.W. van der PeijlsecretarisBFBN
De heer H.J. Wuijtenplaatsvervangend voorzitterCNV
De heer D.P. Slobplaatsvervangend secretarisBFBN
De heer S.J.H. BorghoutsbestuurslidANBO
De heer F. DoevebestuurslidBFBN
Mevrouw Y. FolkersbestuurslidFNV
De heer A. JornabestuurslidDe Unie
Mevrouw A. HoutmanbestuurslidBFBN