Bestuur

Het bestuur van ons fonds is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het fonds. Zij beheert de middelen van het fonds, bepaalt het beleid en stelt het pensioenreglement op. Daarnaast neemt zij elk jaar een besluit over de mogelijkheid van toeslag (= indexatie) op de pensioenen.

Het bestuur zorgt ervoor dat alle belanghebbenden zich vertegenwoordigd voelen. Sinds 1 oktober 2020 hanteert het bestuur een paritair plus bestuursmodel. Dit model houdt in dat een deel (zes leden) paritair vertegenwoordigd is en twee onafhankelijke bestuurders deel uitmaken van het voltallige bestuur.

Maak kennis met de bestuursleden

Klik op de gele buttons en lees waar zij voor staan.


Voorzitter, BFBN


Bestuurslid, BFBN


Bestuurslid, BFBN


Secretaris, CNV


Bestuurslid, ANBO


Bestuurslid


Bestuurslid