Beleggingsbeleid

Wij streven naar een balans tussen rendement op de korte en lange termijn. Daarnaast worden de risico's zo laag mogelijk gehouden door spreiding in de beleggingen.

Wij beleggen in:

  • aandelen
  • obligaties
  • onroerend goed
  • hypotheken
  • grondstoffen

Het grootste deel van de beleggingen wordt beheerd door F&C. Deze vermogensbeheerder voert een onderscheidend beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bestuur heeft een verklaring inzake de beleggingsbeginselen opgesteld.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Pensioenfonds Beton heeft beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Dit beleid richt zich op het identificeren en terugdringen van (1) duurzaamheidsrisico's die materieel kunnen zijn voor risico en rendement van de beleggingen en van (2) risico's dat ondernemingen waarin wordt belegd een negatieve impact hebben op duurzame ontwikkeling. De achterliggende filosofie is dat bedrijven met een robuust beheer van milieu-, sociale en governance (ESG) factoren beter in staat zijn om op langere termijn een goede performance te realiseren.

ESG

Pensioenfonds Beton gaat het gesprek aan met ondernemingen waarin wordt belegd. Hierbij wordt gekeken naar diverse thema's op het gebied van ESG. Uitgangspunt hierbij zijn de wereldwijd geaccepteerde standaarden van de Principles for Responsible Investment (PRI), de UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de Nederlandse Stewardship Code. UN Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties en bestaat uit 10 principes op het vlak van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptie, gebaseerd op algemeen erkende verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, belangrijke conventies van de International Labour Organisation en het VN-verdrag tegen corruptie.

Downloads